Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

Prijave na Mednarodno tekmovanje »Young Innovators Competition 2013« so odprete do 30. junija 2013!

Prijave na Mednarodno tekmovanje »Young Innovators Competition 2013« so odprete do 30. junija 2013!

The International Young Innovators Competition 2013 seeks to identify young talents, social and technology oriented entrepreneurs to present their ideas to top managers in the industry on the global level, in the international event ITU Telecom World 2013, which will take place from 19 to 22 November in Bangkok in Thailand.

Young Innovators Competition wants to encourage young and talented individuals, future generation of socially and technologically oriented entrepreneurs, to develop their own projects with genuine opportunities for success, addressing most urgent global challenges in the area of lifestyle where information and communication technologies have got a major influence in the wider social environment.

Application rules

International competition is looking for market-oriented solutions of start-up companies or from young talent ideas, age 18 to 26 years old, and they use the latest ICT technologies.

Awards

ITU Telecom as an organiser will select finalist among applicants that shall attend the world event World 2013. Representatives from leading industries will act as mentors during development phase of ideas. Teams will be involved in presentations in front of investors and in entrepreneurial workshops. The winning team will receive $5,000 for the development of their entrepreneurial idea. A start-up company will receive  $10,00 funding.

Application deadline

The deadline for applications is 30 June 2013 until 24:00 GMT 2.

More information on the competition

Minformation on the competition is available here or write to the e-mail address: young.innovators@itu.int .Mednarodno tekmovanje Young Innovators Competition 2013 omogoča mladim talentom, družbeno in tehnološko usmerjenim podjetnikom,  da predstavijo svoje ideje vodilnim v industriji na globalnem nivoju, na mednarodnem dogodku ITU Telecom World 2013, ki bo potekal od 19. do 22. novembra v Bankoku na Tajskem.

Young Innovators Competition želi vzpodbuditi mlade in nadarjene posameznike, prihodnjo generacijo družbeno in tehnološko usmerjenih podjetnikov, da razvijejo svoje projekte s pristnimi možnostmi za uspeh, s katerimi rešujejo najnujnejše globalne izzive na področju življenja ljudi, kjer imajo informacijske in komunikacijske tehnologije pomemben vpliv na širše družbeno okolje.

Pogoji za prijavo

Mednarodno tekmovanje išče tržno usmerjene rešitve start-up podjetij ali pa ideje mladih talentov, ki so stari od 18 do 26 let in uporabljajo najsodobnejše IKT tehnologije.

Nagrade

Med prijavitelji bo organizator ITU Telecom izbral finaliste, ki se bodo udeležili svetovnega dogodka World 2013. Pri razvoju idej jih bodo mentorirali predstavniki vodilnih industrij. Skupine bodo sodelovale na predstavitvah pred investitorji in podjetniških delavnicah. Zmagovalna ekipa za podjetniško idejo bo prejela 5.000 USD za njen razvoj. Start-up podjetje pa 10.000 USD financiranje podjema.

Rok za prijavo

Zadnji rok za prijavo je 30.junij 2013 do 24:00 GMT +2

Več informacij o tekmovanju

Informacije o mednarodnem tekmovanju dobite tukaj ali pa pišite na e-poštni naslov: young.innovators@itu.int.