Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Mar 2023 >>
ptsčpsn
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dogodki

Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

Javni razpis za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013

The SPIRIT Slovenia published a Public call for co-financing business consultancy for internationalization in the year 2013, website of the organization, date: 28. 6. 2013.

Subject of the call: The subject of the public call is co-financing business consultancy for internationalization of micro, small or medium-sized enterprises (hereinafter referred to as SME) which are not yet present in foreign markets, in the field of a company’s competitiveness and its potential for internationalization and creating a strategic plan for internationalization.

The purpose of the call: The purpose of the public call is to reduce risk and to facilitate the decision to explore or the way to explore foreign markets through co-financing business consultancy for internationalization of SME, which are not yet presented in the foreign markets.

The goal of the call is to support 40 Slovenian SMEs to prepare a strategic plan for internationalization.

Eligible costs: Eligible costs, which are subject to co-financing, are consultancy services related to business consulting for internationalization provided by an external expert.

The value added tax (VAT) is not eligible expenditure.

The eligible costs are consultancy services, which are used continuously, permanently or periodically, or linked to the enterprise’s usual operating expenditure.

Conditions for participation: In the open call may apply legal and natural persons. More about public call conditions you can check here.

Deadline: Public tender is open up to and including the date: 2. 8. 2013 until 12.00 hours.

Information about public call and application form is available here.SPIRIT Slovenija je objavila Javni razpis za sofinanciranje poslovenga svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 na svoji spletni strani dne, 28. 6. 2013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge.

Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Upravičeni stroški niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Več o pogojih najdete v razpisu.

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013 do 12.00 ure.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.