Smart:up Incubator

Smart:up Inkubator

IMG_4283-small
star
strta

Smart:up Inkubator je podjetniški inkubator v RC IKT, ki razvija celovit splet storitev poslovne podpore za uspešen razvoj in rast start-up podjetij od podjetniške ideje do globalne rasti podjetja. Namenjen je podjetnikom začetnikom in svobodnjakom v regiji. Omogoča podjetniško podporo, inovativne načine sodelovanja, iskanja priložnosti in širjenja mreže:

  • Coworking prostor
  • Izobraževalni program
  • Delavnice veščin
  • Svetovanja in mentoriranja
  • Skupnost podjetnikov
  • Paket ugodnosti

RC IKT s Smart:up Inkubatorjem ima nacionalni status SIO – subjekt inovativnega okolja, evidenca A, kar podjetjem v IKT parku omogoča lažji dostop do razvojnih sredstev. Podpora Smart:up Inkubatorja je za člane RC IKT brezplačna.