Vizija Poslanstvo Vrednote

Vizija

Prva izbira za podjetniški razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij v regiji.

Poslanstvo

Smo visoko motivirani za doseganje ciljev. Našemu profesionalnemu timu pozitivno in kreativno okolje omogoča stalni osebnostni razvoj in zadovoljstvo.

Zagotavljamo stimulativno, urejeno in prijazno podjetniško okolje z dostopom do informacijskih in komunikacijskih kompetenc, tehnologij in infrastrukture, mrežo povezav za dostop do trgov, ustvarjanje sinergij in hitro rast.

V inovativnem podjetniškem okolju povečujemo dodano vrednost za globalno konkurenčnost podjetij in slovenskega gospodarstva, prispevamo k trajnostnemu razvoju regije in ustvarjamo nova delovna mesta.

Vrednote

Živimo vrednote pozitivnega mišljenja, timskega dela in povezovanja, kreativnosti, inovativnosti, podjetnosti in soustvarjamo družbeno odgovorno skupnos