RC IKT

objekt

RC IKT d.o.o.

Podjetje Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije, d.o.o. (RC IKT d.o.o.) je ustanovljeno aprila 2011 za realizacijo razvojnega projekta v okviru operacije “Razvojni centri slovenskega gospodarstva”, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Cilj poslovno – tehnološki in razvojni ekosistema RC IKT je:

  • izgradnja stimulativnega razvojnega okolja za razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev, nastajanje novih visoko tehnološko podjetij in novih visoko tehnoloških delovnih mest;
  • pospeševanje razvoja celotne slovenske IKT panoge skozi povečana vlaganja zasebnega in javnega razvojnega kapitala in okrepljeno sodelovanje industrije z raziskovalno – razvojnim sektorjem;
  • v petih do osmih letih postati vodilni center in podjetniško okolje na področju IKT tehnologij in aplikacij na področju Vzhodne, JV in Srednje Evrope, ter eden izmed sedmih najbolj prepoznanih razvojnih centrov na področju informacijsko komunikacijske tehnologije v EU.

Ustanovitelji RC IKT so Iskratel, Tehnološki park Ljubljana, Tehnološka mreža IKT, ustanova Sintesio in Borea. Vrednost celotne opreacije presega 40 mio. EUR, od tega prispevajo ustanovitelji 2/3, ostalo (12,1 mio. EUR) pa predstavljajo sredstva EU.

Organiziranost

RC IKT sestavljajo 3 programski stebri, ki se med seboj komplementarno in potencialno dopolnjujejo in zagotavljajo sinergične učinke:

  • IKT park – tehnološki park s podjetniškim inkubatorjem: razvija optimalne pogoje za zagon in pospešeno rast visoko tehnoloških podjetij iz IKT panoge. Nudi celovito tehnološko in poslovno infrastrukturo, razvija programe in storitve podjetniške podpore in storitve za razvoj poslovanja.
  • IKC – informacijsko komunikacijski center: razvija informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo in storitve za RC IKT ter za poslovne uporabnike znotraj in izven RC IKT. Partnerjem svetuje pri nudenju rešitev in storitev na ključ, sodeluje pri tehnoloških projektih ter na mednarodnih razpisih, organizira specialistična izobraževanja, ter razvija storitve po modelu najema in modelu plačila po uporabi.
  • ITC – inovacijsko tehnološki center: razvija produkte, aplikacije in celovite rešitve in storitve po naročilu, predvsem na področjih telekomunikacij in informacijskih tehnologij. Obenem razvija laboratorijsko infrastrukturo, opremo in storitve za razvoj in testiranje elektronskih produktov, visoko-zanesljivih vgradnih komunikacijskih sistemov ter komunikacijske opreme za končnega uporabnika.

Vodstvo

dr. Roman Kužnar, direktor RC IKT d.o.o
dr. Roman Kužnar, vodja ITC in IKT parka
mag. Anton Kavčič, vodja IKC