Razvojni projekti

RC IKT je razvojni projekt znotraj operacije RCSG – Razvojni centri slovenskega gospodarstva, ki jo sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Osnovni trije gradniki RC IKT so razvojni prodprojekti v okviru krovnega razvojno raziskovalnega projekta.

Razvojna podprojekta ITC in IKC sta usmerjena v razvojne aktivnosti, katerih cilj je razvoj novih IKT tehnologij, produktov in storitev za končne kupce ter razvoj vrhunske IKT infrastrukture. Celoten ekosistem dopolnjujejo aktivnosti razvojnega podprojekta IKT parka, ki so usmerjene v razvoj vrhunskega podjetniškega podpornega okolja za visokotehnološka IKT podjetja.

Razvojni podprojekt IKT Park - Tehnološki park

startup

V okviru strateškega partnerstva s Tehnološkim parkom Ljubljana in Tovarno Podjemov smo se osredotočili na odpravo ključnih pomanjkljivosti slovenskega podjetniškega ekosistema, ki se kažejo v pomanjkanju celovitih podpornih ukrepov za komercializacijo vrhunskega znanja talentov, in sicer od podjetniške ideje do globalne rasti start-up podjetja. V tej luči v okviru partnerstva nadgrajujemo projekt Start:up Slovenija, ki smo ga preoblikovali v Iniciativo Start:up Slovenija. V okviru razvojnih aktivnosti, smo proučili trenutno stanje podpornega okolja, ključne deležnike podjetniškega ekosistema in predvsem dobre prakse iz tujine. Na osnovi izvedene raziskave, razvijamo Start:up Manifest, kot ključni programski dokument iniciative, ki natančno opredeljuje ključne izzive in programske rešitve za koordinirano delovanje celotnega nacionalnega start-up ekosistema. Več …

itime

Ena od vrzeli podpornega okolja je pomanjkanje investicij v zanimive projekte v zagonski fazi. Za razvojni izziv smo si zastavili nadgradnjo pospeševalnika, da bo postal konkurenčen in zanimiv za najboljše talente, ne samo iz Slovenije, temveč tudi iz širše regije. ITIME+, pospeševalnik idej je namenjen podpori mladih talentov pri razvoju in komercializaciji njihovih rešitev s področja telekomunikacij, interneta, medijev in zabave. Izbranim ekipam ponuja intenzivno mentorstvo in svetovanje, uporabo opremljenega prostora ter možnost osvojitve denarne nagrade v višini 20.000 EUR, ki je namenjena intenzivnemu razvoju produkta. Končni cilj programa je izvedba predstavitve zmagovalne ideje investitorjem. Projekt se pilotno izvaja, predvidena pa je že nadaljnji razvoj in nadgradnja. Več …

geek

V želji spodbuditi podjetniško aktivnost mladih razvijamo Start:up Geek House, odprt delovni prostor, ki omogoča skupno sodelovanje in ustvarjalno delo za vse tiste posameznike, ki nimajo primernega delovnega prostora in ustrezne podpore pri delu. Osredotočili smo se predvsem na računalniške in tehnološke navdušence. Za njihove potrebe razvijamo IKT infrastrukturo in nudimo najsodobnejšo računalniško opremo, ki je v Start:up Geek House brezplačna in je namenjena razvoju idej. Glavni namen je omogočiti druženje in ustvarjanje skupnosti somišljenikov, kar vodi v razvoj ustvarjalno dinamičnega okolja ter posledično nastajanja novih podjetniških priložnosti in podjetij. Več …

sps

Analiza je pokazala, da je uspešnost podjetij iz lokalnega okolja pri kandidiranju na razpisih nizka. Za povečanje uspešnosti kandidiranja podjetij članov RC IKT razvijamo Program P2. Program P2 je splet podpornih aktivnosti za pripravo na razpis za subvencije za zagon inovativnih start-up podjetij, ki jih razvija RC IKT. Mlada inovativna podjetja, se lahko pridružijo brezplačnim delavnicam in svetovanjem za izdelavo poslovnega modela in načrta ter uspešno predstavitev le tega. Metodologija se vsako leto modificira glede na povratne informacije s pilotnih izvedb in na osnovi rezultatov podprtih podjetij na razpisu. Več …

logo startup

Za povečanje kvalitete in kvantitete dotoka idej in talentov razvijamo Smart:up Akademijo, izobraževalno – mentorski program za IKT ekipe in mlada start-up podjetja, ki si želijo s pomočjo podjetniških in tehnoloških mentorjev pridobiti nova znanja in razvijati inovativne produkte ter se pripraviti za vključitev v programe ITIME+, Imagine Cup, Start:up Slovenija in Go:global Slovenija. Program se stalno razvija in dvakrat letno pilotno izvaja. Več o zadnji verziji programa RC IKT akademije najdete tukaj.

cpu-01

RC IKT, v sodelovanju s kariernimi centri fakultet v Ljubljani in Kranju, razvija Center za praktično usposabljanje – CPU, koncept, ki omogoča brezplačno preizkušanje kadrov na konkretnih projektih podjetij. CPU podjetjem v RC IKT omogoča, da od celotnega selekcijskega procesa, sodeluje le še pri opredelitvi naloge, ožjem izboru in seveda praktičnem preizkušanju kadra. Za vse ostale aktivnosti poskrbi CPU. Celoten koncept je v fazi razvoja in pilotnega testiranja. Več…

atb-01

Aktivno tehnološko posredovanje - ATB je koncept, ki odpravlja glavne ovire pri prodoru mladih razvojnih podjetij na globalne trge in sicer: nepoznavanje in neprisotnost na trgih, pomanjkanje izkušenj in poznanstev, nepreverjenost razvojnih rešitev v mednarodnem okolju, pomanjkanje resursov za večje razvojne premike, testiranje in podporo na novih trgih. Koncept ATB temelji na principu Odprtih inovacij, torej na tem, da RC IKT preko tesnih povezav z mednarodnimi korporacijami, aktivno posreduje med podjetji in temi korporacijami pri uvajanju tehnoloških rešitev malih razvojnih podjetij v portfelje velikih korporacij. Celoten koncept je v začetni fazi razvoja in testiranja. Več…

goglobal

RC IKT partnersko razvija program Go:global Slovenia ki je osrednji program za internacionalizacijo inovativnih podjetji iz Slovenije. Celovit program za podporo start-up podjetjem in inovativnim uveljavljenim podjetjem pri njihovem prodoru na globalni trg. Vsebuje mentorski program ter globalno platformo povezav, preko katere na globalnih partnerskih lokacijah omogočamo možnost ugodnega koriščenja lokalne infrastrukture in pomoči ter povezav do poslovnih partnerjev in skladov tveganega kapitala, ki jih tuji parki sicer nudijo svojim članom. Program je v razvoju in bil prvič pilotno izveden leta 2012. Več …

softl-01

Soft:land Slovenija je razvijajoča se platforma za vhodno internacionalizacijo, s katero želimo v slovenski prostor pritegniti tuje tehnološke start-upe, ki bodo našim članom lahko pomagali pri povezavah v njihovo domicilni državi. Tujim podjetjem je tako na voljo infrastruktura, brezplačne storitve in povezave, v isti meri kot domačim podjetjem. Program platforme je v razvoju, koncept pa je že doživel uspešno predstavitev. Več…

Razvojni podprojekt IKC - Informacijsko komunikacijski center

PROJEKTI, REALIZIRANI V LETU 2012:

Projekt vpeljave/posodobitve centralnega IT nadzora.
Projekt vpeljavne novega SAN centralnega diskovnega polja
Projekt posodobitve backupa – optimizacija backupa v virtualiziranem hosting/cloud okolju.
Posodobitev Internet dostopa in omrežja v DMZ ter dostopa iz maketnih omrežij
Projekt posodobitve informacijske varnosti
Projekt posodobitve kapacitet datacentra v Kranju
Prehod na novo verzijo rešitve za poenoteno komuniciranje
Projekt izgradnje računalniškega oblaka (privatni, hibridni, javni) – prva faza

PROJEKTI V IZVAJANJU V LETU 2013:

Vpeljava rešitve za obvladovanje življenjskega cikla aplikacija (ALM) po modelu SaaS
Posodobitev brezžičnih dostopov s centralnim upravljanjem in nadzorom
Projekt izgradnje računalniškega oblaka (privatni, hibridni, javni) – druga faza
Projekt posodobitve informacijskih dostopov iz mobilnih naprav, vpeljava centralnega nadzora in upravljanja mobilnih naprav (MDM)
Širitev virtualizacijske platforme za cloud/hosting in širitev portfelja aplikacij po modelu SaaS

Razvojni podprojekt ITC - Inovacijsko tehnološki center

labs-testing

Razvoj nove generacije omrežnih komunikacijskih izdelkov za javna komunikacijska omrežja, ki temeljijo na tehnologiji gigabitnih pasivnih optičnih omrežij (Gigabit-capable Passive Optical Networks – GPON) ter razvoj novih storitev in aplikacij za odprta, konvergenčna, gigabitna omrežja. Razvojne naloge v obsegu preko 80ČL/leto izvaja lastna razvojna ekipa (okrog 70 sodelavcev) ter izbrani zunanji izvajalci.

ps-sejne

Razvojna ekipa, ki šteje preko 20 sodelavcev, razvija komunikacijske produkte za končnega uporabnika širokopasovnih javnih omrežij. V okviru blagovne znamke Inbox razvoj vključuje paleto CPE produktov za širokopasovna omrežja na tehnologijah xDSL, FTTx in GPON ter sodobnega več-predstavnega hišnega strežnika, ki preko širkopasovnega internetnega omrežja omogoča dobavo pestrega nabora komunikacijskih in informacijskih storitev.