Open innovation

open_innovation2

V svetu, kjer je znanje široko distribuirano, se zaradi stalnih in hitrih sprememb, podjetja ne morejo več nasloniti samo na lasten R&D, ampak morajo znanje in inovacije pridobivati izven podjetja. Meje med podjetjem in okolico postajajo vse bolj zabrisane, zato inovacije in nove rešitve vse lažje prehajajo v in iz podjetja.

RC IKT je osnovan na filozofiji open innovation, ki pospešuje prehod inovacij in rešitev od raziskovalnih organizacij, startupov, malih in srednjih podjetij k velikim korporacijam. Hkrati velike korporacije vsem deležnikom, preko utečenih prodajnih kanalov, omogočajo lažje nastopanje na globalnem trgu. Cilj je skrajšati »time-to-market« in porazdeliti tveganje in dobiček med vse deležnike, ki sodelujejo pri razvoju.

rd

V RC IKT vzpostavljamo ekosistem, ki omogoča vsem članom, da so s sodelovanjem lažje kos sodobnim tržnim izzivom ter povečujejo uspešnost na globalnem tehnološkem trgu in to tako, da se podjetja specializirajo za tisti del procesa, v katerem so glede na velikost in zrelost najboljša. Oblikovanja Open innovation ekosistema se lotevamo z: