GG pospeševalnik

GGpospesevalnik_03

Inovativnim startup podjetjem, ki so že našla svoj »product-market fit«, podjetniški pospeševalnik Go:Global Slovenia zagotavlja vse potrebno za uspešen začetek hitre globalne rasti in profesionalne organizacije podjetja:

  • 200.000 € kapitala v obliki javne lastniške investicije (v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom in produktom SK200), ki podjetju omogoča začetek ekspanzije na tuje trge, nadaljnji razvoj produktov in premostitev financiranja do naslednjega naložbene kroga skladov tveganega kapitala.
  • Program priprave na investicijo, kjer podjetniki spoznajo vsa pravila lastniškega financiranja, pripravijo vlogo za razpis, hkrati pa spoznajo investitorje za dodatno pritegnitev zasebnega kapitala.
  • Go:Global for Growth, intenziven spremljevalno-izobraževalni program z izkušenimi domačimi in tujimi mednarodnimi podjetniki, ki prejemnikom javnih sredstev pomagati pri profesionalni organizaciji podjetja in hitri globalni rasti.
  • Osebnega start-up mentorja, ki ima izkušnje s širitvijo podjetja na tuje trge in pomaga podjetniški ekipi pri strateških odločitvah, mednarodnih kontaktih in širitvi na posamezne trge.
  • Celostno pomoč pri administraciji, ki pride na novo skupaj z lastniško investicijo v obliki poročil in drugih aktivnosti z namenom, da se podjetniška ekipa lahko v celoti osredotoča na globalni prodor in hitro rast. Administrativno pomoč nudi dodeljeni podjetniški svetovalec.
  • Infrastrukturo inkubatorjev in tehnoloških parkov po vsej Sloveniji, ki je delno subvencionirana, predvsem pa zagotavlja integracijo podjetniške ekipe v ustrezno skupnost in morebitne dodatne programe, kar zagotavlja dodatno motivacijo in izmenjavo idej, izkušenj in znanj.
  • Dostop do mreže investitorjev oziroma domačih in tujih skladov tveganega kapitala ter pospeševalnikov, z namenom pridobitve nove investicije.
  • Aktivno promocijo doma in v tujini, tako v obliki medijske odmevnosti, kot pomoči pri kontaktih, marketingu in pripravi promocijskih besedil. V okviru pospeševalnika aktivno pomagamo podjetjem do profesionalnega nastopa na tujih trgih.

Podjetniški pospeševalnik Go:Global Slovenia zagotavlja vse kar potrebujete za začetek hitre mednarodne ekspanzije, tako v obliki kapitala, kot tudi znanja in mednarodnih povezav.

Program in potek GG pospeševalnika, pogoji sodelovanja in prijave najdete tukaj.