Podjetniški pospeševalniki

razvoj_poslovanja

Slovenski podjetniški sklad je oblikoval produkta SK50 in SK200, ki prinašata pomemben premik v sistemu financiranja slovenskih start-up podjetij, saj sta vsebinsko nadgrajena z vrhunskima pospeševalnikoma Start:up Geek House (SHG) in Go:Global Slovenia (GG).

SGH pospeševalnik vsem inovativnim, globalno obetavnim startupom, ki želijo čim hitreje priti do potrditve svoje ideje na trgu oziroma (product-market fit), zagotavlja:

 • pridobitev 50.000 € konvertibilnega posojila prek razpisa SK50,
 • udeležbo v intenzivnem 3 mesečnem izobraževalnem programu SGH Bootcamp,
 • delo in učenje z vrhunskimi start-up mentorji,
 • brezplačne co-working prostore na sedmih lokacijah po Sloveniji,
 • administrativno-strokovno podporo,
 • medijsko prepoznavnost in promocijo ter pomoč pri iskanju partnerjev in strank.

GG pospeševalnik vsem podjetjem, ki so že dokazala vrednost svoje ideje na trgu oz. imajo stranke za svoj produkt, potrebujejo pa dodaten kapital za hitro globalno rast in profesionalno organizacijo podjetja, omogoča:

 • pridobitev lastniškega vložka v višini 200.000 € prek razpisa SK200,
 • udeležbo v programu priprave na investicijo,
 • obsežen izobraževalni program Go:Global for Growth,
 • delno subvencioniran dostop do prostorov in druge infrastrukture,
 • celostno administrativno pomoč, ki jo zahteva nova lastniška investicija,
 • medijsko prepoznavnost in pomoč pri iskanju novih poslovnih kontaktov, marketingu in pripravi promocijskih besedil.