Otvoritev obnovljenih prostorov RC IKT in predstavitev Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva

otvoritev1

Kranj, 21. maj 2014 – Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije (RC IKT) s prenovljenim objektom vzpostavlja nov podjetniški in tehnološko-inovacijski ekosistem nacionalnega pomena. Današnjo otvoritev so združili s prvo javno predstavitvijo dosedanjih dosežkov razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, ki so bili ustanovljeni v okviru operacije »Razvojni centri slovenskega gospodarstva – 2010 ter sofinancirani s strani Evropskega regionalnega sklada za razvoj in MGRT. Slavnostni dogodek so zaključili z okroglo mizo na kateri so strokovnjaki razpravljali o perspektivah slovenskega gospodarstva do leta 2020.

17 razvojnih centrov – 120 mednarodnih prijav intelektualne lastnine

Na današnjem dogodku je RC IKT gostil predstavnike vseh 17 Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva. Večina rezultatov in učinkov delovanja RC-jev bo vidnih ob zaključku operacije do konca leta 2014, ko bodo rezultati raziskav in razvoja vidni na trgu. Razvojni centri so si zastavili visoke cilje, in sicer ustvariti 130 mednarodnih prijav intelektualne lastnine, preko 200 novih podjetij ter ustvariti kumulativno dodano vrednost, ki bo investicijo subvencije presegla za več kot 50%. Država je RCSG-jem namenila subvencijo  v vrednosti dobrih 179 milijonov evrov od leta 2011.  Že sedaj zaposlujejo skoraj 800 visoko kvalificiranih strokovnjakov, ki v povprečju ustvarjajo za 30% višjo dodano vrednost od slovenskega povprečja. Od začetka operacije so prijavili več kot 125 mednarodnih prijav intelektualne lastnine in pomagali pri zagonu preko 40 novih podjetij. »Razvojni centri so se pokazali kot primer dobre prakse javno zasebnega partnerstva, zato je potrebno njihovo delovanje še naprej spodbujati in krepiti. Rezultati dela se kažejo v usmerjenosti v strateški razvoj v ključnih industrijah in v zaposlovanju visoko kvalificiranih delavcev,« dodaja Miloš Šturm predsednik UO območne zbornice GZS.

V Kranju nacionalni specialisti za IKT

Razvojni center IKT v Kranju je edini specializirani Tehnološki park za IKT v Sloveniji, ter edini tehnološki park na Gorenjskem. »Aprila 2011 je svoje znanje, izkušnje in vire združilo 5 družbenikov – Iskratel, Tehnološki park Ljubljana, Zavod tehnološka mreža IKT, Sintesio in Borea ter ustanovilo RC IKT z jasno vizijo, da postane podjetniško-tehnološko inovacijski ekosistem, ki naj bo prva izbira za podjetniški razvoj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij v širši regiji Alpe-Adria,« je opredelil poslanstvo prenovljenega centra dr. Roman Kužnar, direktor RC IKT.

RC IKT redno izvaja nacionalno podporne programe, od razvoja ideje do globalnega preboja. V dveh letih so k sodelovanju privabili 38 podjetij, od tega 15 star-up podjetij. Samo v letu 2013 so izvedli preko 100 svetovanj in mentoriranj ter tako nudili neposredno podporo razvoju 35-im podjetjem. Podjetništvo so na 60ih dogodkih približali preko 1.000 udeležencem. S pomočjo subvencije so izvedli prenovo industrijskega kompleksa in zgradili celoviti program podjetniškega in podpornega okolja. Za nova podjetja zagotavljajo programe za zagon, rast in prodor na globalne trge v okvirih Iniciative Start:up Slovenia« in »Go:global«, ter pod lastno blagovno znamko Soft:land Slovenija. Informacijske in komunikacijske rešitve in storitve pa predstavljajo pod blagovno znamko iktX.

Prenovljen RC IKT s skupno 700 delovnimi mesti

RC IKT danes zaposluje okoli 90 zaposlenih, v tehnološkem parku deluje že skoraj 40 podjetij, ki zaposlujejo približno 200 ljudi. »Prenova centra še ni v celoti zaključena, ostalo nam je še nekaj začrtanih investicij. Prvo fazo smo zaključili že leta 2012, ostalo bomo izpeljali v bližnji prihodnosti. Prostori, ki smo jih pridobili s prenovo, omogočajo dodatnih 150 delovnih mest, z dokončanjem prenove vseh poslovnih prostorov pa bo v Tehnološkem parku na voljo skupno okoli 700 delovnih mest,« je dejal direktor RC IKT.

O perspektivah slovenskega gospodarstva do leta 2020

Današnji dogodek je priložnost, da ob skorajšnjem zaključku operacije RCSG-ji predstavijo svoje delo in rezultate. Razvojni centri so zgodnji nastavki strategije pametne specializacije MGRT-ja, ki je v pripravi. Na okrogli mizi, s katero so strokovnjaki zaključili srečanje, je potekala razprava o razvojnih perspektivah v novi finančni perspektivi do leta 2020, ki spodbuja predvsem visoko konkurenčnost, visoko dodano vrednost in izvozno naravnanost slovenskih podjetij. »Ocenjujemo, da so cilji, ki so si jih zastavili RCSG-ji ob začetku delovanja, celo preseženi. V razvojnih centrih so se razvila mnoga znanja in kompetence, ki so zelo pomembne za razvoj slovenskega gospodarstva, zlasti v perspektivi do leta 2020. Za doseganje cilja izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je potrebno vzpostaviti stabilno poslovno okolje, ki bo privlačno tako za domače, kot tudi tuje investitorje. To pa je tudi bil namen Programa ukrepov za rast gospodarstva in nova delovna mesta,« je povedala mag. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

RC_IKT_Kranj_3672   RC_IKT_Kranj_8649

RC_IKT_Kranj_8708   RC_IKT_Kranj_8786

RC_IKT_Kranj_8811   IMG_3761