Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

Začenjamo Imagine Cup 2014

Začenjamo Imagine Cup 2014

imaginecup-facebook

The event “Student je car!” opens Slovene selection for the Imagine Cup 2014 Competition. The Imagine Cup is the largest technology programme and competition in the world. It is meant for students to get to know innovative tools, platforms and services and also to compete in using them.

Events for technology enthusiasts will be held in Ljubljana and Maribor:

  • On Monday, November 11th at Faculty of computer and information science and Faculty of Electrical Engineering in Ljubljana (at 11 a.m. , at P2), in
  • On Thursday, November 14th at the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor (at 14 a.m. at G2-P01).

At the event we will present this year’s course selection of the Slovenian Imagine Cup 2014 competition, experiences of the student teams ADORA and Beezinga, who got exellent results at world finals of Imagine Cup 2013 and the latest Microsoft development tools and environments, which are free of charge for young people. This event is aiming at high-school and university students as well as other technological enthusiasts and “geeks” who are looking forward to get to know new technologies, compete on global markets and face entrepreneurial challenges.

Slovenian students have been very successful participants of the Imagine Cup for many years. Most successful inclusion Slovenia reached in 2013 when  two teams were recognized to compite in the world finals of Imagine Cup. Team ADORA achived an excellent 2nd place in the category of innovations. They designed a solution that will help health-care institutions to increase efficiency and optimize operating operations. After returning from Russia, where the final competition was held in June 2013, ADORNA was again very busy in summer. “In summer our team focused on finalizing the solution and finding our first clients. We are very pleased that we are just before the first live operation, which will be carried out with a help of our Adora assistant. In parallel to the development we are intensively building business part of our company together with consultants of Factory ventures, part of the entrepreneurial incubator at the University of Maribor” said Kristjan Košič, team leader.

Similarly, there was no resting in Beezinga team as well. They are continuing the development of the system for analysis and early notification of events in beehives. “We have strengthen the team since the world finals, integrate into Start:up Geek House in Maribor and developed the first working prototype, together with beekeepers. We also attended Web Summit conference in Dublin, where we were looking for investors for the first production series,” said Jernej Gračner, member of the Beezinga team.

Representatives of the two teams will tell you more about their experiences with Imagine Cup and their future plans on both events on which you are cordially invited to.

The Slovenian Imagine Cup is hold by Microsoft Innovation Center. The main organizers are members of Start:up Slovenia, who are also members of the RC IKT and also a number of non-governmental organizations and businesses. The main sponsor is Microsoft Slovenia.imaginecup-facebook

Z dogodkoma Študent je car! začenjamo slovenski izbor študentskega tekmovanja Imagine Cup 2014. Imagine Cup je največji tehnološki program in tekmovanje na svetu, ki bo študentom že dvanajstič omogočil, da spoznajo inovativna orodja, platforme in storitve ter tekmujejo v njihovi uporabi.

Dogodka za tehnološke navdušence bosta potekala v Ljubljani in Mariboru, in sicer:

Na dogodkih bomo predstavili potek letošnjega slovenskega izbora tekmovanja Imagine Cup 2014, izkušnje študentskih ekip ADORA in Beezinga, ki sta se odlično odrezali na svetovnem finalu Imagine Cupa 2013, ter najnovejša Microsoftova razvojna okolja in orodja, ki so mladim na voljo brezplačno. Dogodka sta namenjena tako študentom in dijakom kot tudi drugim tehnološkim navdušencem in »geekom«, ki jih veselijo nove tehnologije, tekmovanje s svetovno konkurenco in podjetniški izzivi.

Slovenski študentje so že vrsto let zelo uspešni udeleženci Imagine Cupa, najuspešnejšo uvrstitev pa je Slovenija dosegla ravno na Imagine Cupu 2013, ko sta se na svetovno finalno tekmovanje prvič uvrstili kar dve ekipi. Ekipa ADORA je zasedla odlično 2. mesto v tekmovalni kategoriji Inovacije. Ekipa, ki je za Imagine Cup zasnovala rešitev, ki bo zdravstvenim ustanovam pomagala povečati učinkovitost in optimizirati operacijske posege, pa je bila zaposlena tudi po vrnitvi iz Rusije, kjer je letos junija potekalo svetovno finalno tekmovanje. »V ADORI smo poletje posvetili dokončanju rešitve in iskanju prvih strank. Zelo smo veseli, da smo tik pred prvo operacijo v živo, ki bo potekala ob pomoči našega ADORA asistenta. Vzporedno z razvojem skupaj s svetovalci Tovarne podjemov, podjetniškega inkubatorja Univerze v Maribor, intenzivno gradimo poslovni del našega podjetja,« je povedal Kristjan Košič, vodja ekipe.

Prav tako niso počivali pri Beezingi, kjer nadaljujejo z razvojem sistema za analizo in zgodnje obveščanje o dogajanju v čebelnjakih. »Od svetovnega finala smo v Beezingi okrepili ekipo, se vključili v Start:up Geek House v Mariboru ter skupaj s čebelarji razvili prvi delujoč prototip svoje rešitve. Udeležili smo se tudi konference Web Summit v Dublinu, kjer smo predvsem iskali investitorje za prvo produkcijsko serijo,« je povedal Jernej Gračner, član ekipe Beezinga.

Predstavniki obeh ekip bodo več o svojem doživetju Imagine Cupa in načrtih za prihodnost predstavili na obeh dogodkih, na katera ste vljudno vabljeni.

Nosilec slovenskega izbora Imagine Cup je Microsoftov inovacijski center. Glavni organizatorji so člani iniciative Start:up Slovenija, katere je član tudi RC IKT, v izboru pa sodelujejo tudi številne nevladne organizacije in podjetja. Generalni pokrovitelj je Microsoft Slovenija.