Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Jun 2020 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dogodki

Vseslovenski roadshow za razpisa SK50 in SK200 ter nova pospeševalnika SGH in GG

Vseslovenski roadshow za razpisa SK50 in SK200 ter nova pospeševalnika SGH in GG

roadshow pospeševalniki

The Start:up Slovenia Initiative, whose member is also RC IKT Technology park Kranj, organizes the Slovenian roadshow – presentation workshops in Ljubljana, Maribor and Nova Gorica and Celje, with the purpose to:

 • promote  the public tenders SK50 and SK200 and to give details about their content and the legal – formal terms for obtaining the 50.000 EUR convertible loan or 200.000 EUR public equity investments,
 • learn about lean and agile entrepreneurial methods to develop a product and a business model,
 • obtain information about the content and terms of the acceleration programmes of the Start:up Geek House (SHG) and Start:up Geek House (SHG),
 • individual councelling for entrepreneurs for the preparation and submission of applications for the both tenders,
 • discussion about the most frequent issues and dilemmas that entrepreneurs have during the preparation of the tender application.

The workshops will take place between 2 and 6 September in Ljubljana, Maribor, Celje and Nova Gorica. Select the nearest location to sign up for to the free-of-charge workshops to obtain relevant information about the both public tenders SK50 in SK200:

Upgrade funding

The both public tenders SK50 and SK200 brings an important leverage in the slovenian system of financing for start-up companies. They are substantially upgraded with the acceleration programmes Start:up the Geek House (SHG) and Go:Global Slovenia (GG).

The SGH accelerator addresses innovative, promising global start-ups that are in the path to the market confirmation of their ideas (product-market fit) and offers:

 •  the possibility to obtain the 50.000 EUR convertible loan applying to the public tender SK50,
 • the participation in the intensive three-month training program SGH Bootcamp,
 • work and learning process with start-up mentors,
 • free-of-charge co-working spaces in seven locations in Slovenia,
 • administrative and technical support,
 • the media recognition and promotion, and assistance in searching for partners and clients.

The GG accelerator addresses all companies, which have already demonstrated their ideas in the market or have customers for their product, and they need additional capital for the rapid global growth and for business oriented company organization. The programme offers:

 • the possibility to obtain the 200.000 EUR equity investment,
 • participation in the programme for the investment preparation,
 • comprehensive educational program Go:Global,
 • partially subsidised access to office facilities and other infrastructure,
 • integrated administrative assistance, required by the new ownership investment,
 • the media recognition and promotion, and assistance in searching for new business contacts, marketing and preparation of promotional texts.

roadshow pospeševalniki

Iniciativa Start:up Slovenija, katere član je tudi RC IKT Tehnološki park Kranj, organizira vseslovenski roadshow oziroma predstavitvene delavnice v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Celju, ki so namenjene:

 • podrobni seznanitvi z vsebino in vsemi pravno-formalnimi pogoji razpisov SK50 in SK200 za pridobitev 50.000 € konvertibilnega posojila oziroma 200.000 € javne lastniške investicije,
 • spoznavanju vitkih in agilnih podjetniških metod za razvoj produkta ter poslovnega modela,
 • pridobivanju informacij o poteku, vsebini in pogojih sodelovanja v pospeševalnikih Start:up Geek House (SHG) in Start:up Geek House (SHG),
 • osebnim svetovanjem podjetnikom za pripravo in oddajo vloge na oba razpisa,
 • pogovoru o najpogostejših vprašanjih in dilemah podjetnikov, ki se odločajo za prijavo na razpis in pridobitev lastniške investicije.

Med 2. in 6. septembrom bo v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novi Gorici organiziran roadshow s predstavitvenimi delavnicami, na katerih bodo organizatorji predstavili vse razpisne pogoje, potek obeh pospeševalnikov in vam osebno svetovali glede prijav na oba razpisa.

Izberite najbližjo lokacijo in se prijavite na brezplačno delavnico za pridobitev informacij in osebno svetovanje podjetnikom, kako se potegovati za kapital v višini 50 tisoč evrov ali 200 tisoč evrov prek razpisov SK50 in SK200:

Na delavnicah v vseh štirih krajih bodo svoje izkušnje pri zagonu, rasti in financiranju podjetja delili tudi lokalni podjetniki.

Nadgradnja financiranja

Sicer pa oba razpisa SK50 in SK200 prinašata pomemben premik v sistemu financiranja slovenskih start-up podjetij, saj sta vsebinsko nadgrajena z vrhunskima pospeševalnikoma Start:up Geek House (SHG) in Go:Global Slovenia (GG).

SGH pospeševalnik vsem inovativnim, globalno obetavnim startupom, ki želijo čim hitreje priti do potrditve svoje ideje na trgu oziroma (product-market fit), zagotavlja:

 • pridobitev 50.000 € konvertibilnega posojila prek razpisa SK50,
 • udeležbo v intenzivnem 3 mesečnem izobraževalnem programu SGH Bootcamp,
 • delo in učenje z vrhunskimi start-up mentorji,
 • brezplačne co-working prostore na sedmih lokacijah po Sloveniji,
 • administrativno-strokovno podporo,
 • medijsko prepoznavnost in promocijo ter pomoč pri iskanju partnerjev in strank.

GG pospeševalnik vsem podjetjem, ki so že dokazala vrednost svoje ideje na trgu oz. imajo stranke za svoj produkt, potrebujejo pa dodaten kapital za hitro globalno rast in profesionalno organizacijo podjetja, omogoča:

 • pridobitev lastniškega vložka v višini 200.000 €,
 • udeležbo v programu priprave na investicijo,
 • obsežen izobraževalni program Go:Global for Growth,
 • delno subvencioniran dostop do prostorov in druge infrastrukture,
 • celostno administrativno pomoč, ki jo zahteva nova lastniška investicija,
 • medijsko prepoznavnost in pomoč pri iskanju novih poslovnih kontaktov, marketingu in pripravi promocijskih besedil.