Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

Start:up Geek House – dostopni ”coworking” prostori za globalno usmerjene startup podjetnike in ”freelancerje” s kreativno klimo in ”lean” filozofijo

Start:up Geek House – dostopni ”coworking” prostori za globalno usmerjene startup podjetnike in ”freelancerje” s kreativno klimo in ”lean” filozofijo

DSC_0309_CROP

Start:up the Geek House  is a program which offers affordable “co-working” facilities and excellent services in forms of educational programs  and mentoring for the successful launch of the new company, product or service for globally-oriented start-up companies and creative individuals freelancers.

Start:up Geek House is a coordinated program of the Slovene innovative environment for development of entrepreneurial ideas based on modern methodologies “the lean and agile start-up”.  It is intended for all knowledge-based companies or individuals who wish to operate in the global market. It is important that a project, a product or a service has a creative component, regardless of the sector in which it operates. Philosophy of the Start:up Geek House is built on three pillars: innovative, global, lean and agile.

We believe in innovative, knowledge-based companies with global ambitions. In the Start:up Geek House we will teach you the construction of advanced methodologies  for new products or the lean and agile start-up principles within the framework of the educational program Master of Start-ups  in a practical way through specific examples.

Co-working spaces are located in five different cities in Slovenia within incubators and technology parks: in Ljubljana, Maribor, Kranj, Nova Gorica, Zagorje and Celje. They include the entire necessary infrastructure for the creative development start.  In the initial stages of the company growth offices are often prohibitively expensive and the Start:up Geek House offers favourable solution to this problem.

Start:up Geek House offers, not only necessary infrastructure at affordable prices and flexible conditions, but also allows access to internet services, events, programs and networks contacts for businesses development of companies.

Check out our full offer, which includes:

 • Facilities for start:up teams (affordable and accessible spaces for start-up companies and entrepreneurial teams, which do not need their own offices yet).
 • Working spaces for creative individuals (the possibility of renting an exceptionally favourable place for work, for all the companies who cannot afford their own offices yet, but at the same time are looking for creative, dynamic and supportive environment for the creation and day-to-day operation).
 • Program Master of Start:ups (the intensive five week program for start-up companies, in which participants may obtain a comprehensive overview of the lean start-up methods).
 • “Tech talk” workshops (workshops in cooperation with knowledge institutions (university faculties, institutes) on new technologies, trends and paradigms, development of the society in the future  and other related topics which reveal the upcoming business opportunities).
 • Mentoring for start-ups (in cooperation with the Go:Global  program every participant in SGH program can select a personal mentor from the base of more than 150 business and technology mentors who can support entrepreneurs actively during business development).
 • Social events “Geeks on Peaks” (social events for all members of SGH community and other geeks including creative people and freelancers, based on a useful note).

Program Master of Start:ups starts on November 13th.

The first entrepreneurial program this autumn, Master of Start:ups, begins on November 13th.  The program covers the whole spectrum of knowledge in the field of building start-up companies based on so-called “The Lean Start-up” and “Business Model Generation” methods. The program offers a simple and clear presentation of theoretical frameworks, but the core of the program is mainly practical work on developing business ideas into the company. The number of participants is limited, so all interested parties are invited to apply. You can find more information and how to register on the website:  www.geekhouse.si.

You can read more about the premises, services, events and news on a complete new website http: //www.geekhouse.si.  You can also follow us on Facebook and become part of our Geek community!

Start:up Geek House operates within Technology park Ljubljana, Tovarna podjemov, RC IKT from Kranj, Primorski Technological Park, RCR Zasavje and Network business incubator in Savinjska Region, grouped in the Initiative Start:up Slovenia. Throughout the Initiative they implement outlined measures from Start:up Manifesto. Companies included in the implementation of the program in this and next year are entitled to use free of charge services of the INO project/program of the university incubator, which is co-financed by Ministry of Economic Development and Technology and Public agency SPIRIT Slovenia.

You are invited to join modern co-working community!

We will be glad to provide you with more information through the phone 04/20173500 or email elvira.luin@rcikt.com .DSC_0309_CROP

Start:up Geek House je program, ki globalno usmerjenim start-up podjetjem in kreativnim posameznikom (”freelancerjem”) ponuja cenovno dostopne ”co-working” prostore in odlične storitve v obliki izobraževalnih programov ter mentorstva za uspešno lansiranje novega podjetja, produkta ali storitve.

Start:up Geek House je koordiniran vseslovenski program subjektov inovativnega okolja za razvoj podjetniških idej po sodobnih metodologijah »the lean and agile start-up«. Namenjen je vsem na znanju temelječim podjetjem ali posameznikom, ki želijo delovati na globalnih trgih. Pomembno je, da ima projekt, produkt ali storitev kreativno komponento, ne glede na branžo v kateri posluje. Filozofija Start:up Geek House temelji na treh stebrih: inovativno, globalno, vitko in agilno.

Verjamemo v inovativna, na znanju temelječa podjetja z globalnimi ambicijami. Sodobnih metodologij gradnje novih produktov oziroma »the lean and agile start-up« principov pa vas bomo naučili v Start:up Geek Housu, kjer v okviru izobraževalnega programa Master of Start-ups delamo praktično skozi konkretne primere.

Co-working prostori se nahajajo na petih lokacijah po Sloveniji v inkubatorjih in tehnoloških parkih v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Novi Gorici, Zagorju in Celju ter vključujejo vso potrebno infrastrukturo za začetek kreativnega udejstvovanja. Lastne pisarne so v začetnih fazah rasti podjetja velikokrat predrage, zato so delovna mesta v Start:up Geek House prava rešitev.

Start:up Geek House poleg celotne potrebne infrastrukture po ugodnih cenah in fleksibilnih pogojih, omogoča podjetjem dostop do spleta storitev, dogodkov, programov in mreže kontaktov za razvoj njihovega podjetja.

Poglejte si našo celotno ponudbo, ki zajema:

 • Prostori za start:up ekipe (Ugodni in dostopni prostori za mlada start-up podjetja in podjetniške ekipe, ki še ne potrebujejo svoje lastne pisarne).
 • Delovna mesta za kreativne posameznike (Možnost izjemno ugodnega najema delovnega mesta, za vse, ki jim je lastna pisarna prevelik strošek, obenem pa iščejo kreativno, dinamično in spodbudno okolje za ustvarjanje in vsakdanje delovanje).
 • Program Master of Start:ups (Intenziven pettedenski program za start-up podjetja, v katerem udeleženci pridobijo celovit pregled nad »the lean start-up« metodologijami).
 • »Tech talk« delavnice (Delavnice v sodelovanju z inštitucijami znanja (fakultetami, inštituti) na temo novih tehnologij, trendov in paradigem, razvoja družbe v prihodnosti ter na druge sorodne teme, ki razkrivajo največje prihajajoče podjetniške priložnosti).
 • Mentorstvo za start-upe (V sodelovanju s programom Go:Global si lahko vsak sodelujoči v SGH programu izbere osebnega mentorja iz baze več kot 150 poslovnih in tehnoloških mentorjev, ki podjetniku aktivno pomaga na podjetniški poti).
 • Družabni dogodki »Geeks on Peaks« (Družabni dogodki za vse člane SGH skupnosti ter druge geeke, kreativce in freelancerje, predvsem z osebno – koristno noto).

Program Master of Start:ups se prične 13. novembra

Prvi podjetniški program letošnje jeseni, Master of Start:ups, se bo pričel že 13. novembra. Zajema celoten spekter najsodobnejših znanj s področja gradnje start-up podjetij po t.i. »The Lean Start-up« in »Business Model Generation« metodologijah. Poleg enostavne in jasne predstavitve teoretičnih okvirov je bistvo programa predvsem praktično delo na razvoju poslovne ideje v podjetje. Število mest je omejeno, zato vse zainteresirane vabimo k sodelovanju. Več informacij in prijavo najdete na spletni strani www.geekhouse.si.

Več o prostorih, storitvah, dogodkih in podjetniških prebojih ter novicah, si preberite na popolnoma novem spletnem mestu http://www.geekhouse.si. Sledite nam na Facebooku https://www.facebook.com/StartupGeekHouse in sooblikujte GEEK skupnost!

Start:up Geek House izvajajo Tehnološki park Ljubljana, Tovarna podjemov, RC IKT iz Kranja, Primorski tehnološki park, RCR Zasavje in Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije, združeni v Iniciativo Start:up Slovenija, ki skozi program uresničujejo začrtane ukrepe iz Start:up Manifesta. Podjetja vključena v izvajanje programa v tekočem in naslednjem letu lahko pridobijo brezplačne storitve preko INO projekta oziroma programa univerzitetnega inkubatorja, ki ju sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Vabljeni, da se pridružite moderni co-working skupnosti!

Za vse informacije smo z veseljem na voljo na tel. 04/20173500 in e-pošti elvira.luin@rcikt.com.