Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Feb 2020 >>
ptsčpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Dogodki

Slovenska nagrada na mednarodnem arhitekturnem natečaju Summit Powder Mountain

Slovenska nagrada na mednarodnem arhitekturnem natečaju Summit Powder Mountain

03a

Summit is building a mountain town around the spirit of innovation in the heart of Utah’s Wasatch Mountains.  Summit Powder Mountain aims to rethink the great American mountain town around a community focused on innovation, entrepreneurship, arts, and altruism.

To set up a design base for further development, Summit organized an open call, worldwide design competition  “to select the design of a cabin prototype in an effort to push forward the conversation around what it means to build responsibly at 8,400 feet (2560m)” The competition sought submissions for a structure of up to 2,500 square feet (230m²), which will be located on a 12 degree sloped site at Summit Powder Mountain. The community is to consist of nearly 500 single-family home sites, clusters of small dwellings, and a lively village center on 10,000 acres of untouched land.

All buildings, site landscaping, and construction at Summit Eden are to be healthy, durable, restorative, and a complement to the natural landscape. The design of the site and the buildings must incorporate sustainable building design and construction practices, including: utilization of renewable and highly efficient energy systems, green building materials, recycling of construction waste, utilization of natural day lighting, and water conservation measures.

The jury composed of Todd Saunders of Saunders Architecture, and Jenny Wu of Oyler Wu Collaborative, has chosen design concept “The Wooden Tents” by Slovenian based architect Srdan Nad as winning design.

The Wooden Tents

There is something poetic seeing a temporary settlement for Summit Series Events on Powder Mountain made up from simple white tents. A tent is a simple structure, a thin cloth pitched to create habitable space and offer basic protection from the weather.

The architecture of The Wooden Tents concept is based on notion that a tent like feeling should be preserved while making a permanent habitable structure. To emphasize the lightness of the structure, a thin skin (1.5′ thick / 40cm) made from cross laminated wooden prefabricated panels is being folded over to crate interior space of the cabins. The missing sides, leftovers from the folding process are covered by large glass walls. In contrary to the lightness of the folded skin, a typical American vernacular element, a stone chimney set on the side of the building, is being reinterpreted as a support for the whole structure that is lifted from the ground. On one side the cabin leans form a deck and on the other it is supported by the chimney.  

02 05

The whole concept allows for a multiple cabin sizes to be developed from a simple one bedroom structure to a large three or four bedroom luxury cabins. Even customizations are welcomed, from floor plan changes to a facade choice. In the entire wish is to avoid a »cookie cutter« community yet preserve a singular concept thought.

Sustainability is achieved on two fronts:

By design, cabins don’t require large earth excavations. All the supporting elements (a chimney and a deck) have small footprint and require minimal foundations. The elevated structure suggests a notion of living in nature rather than creating your own piece of paradise.  In this way a natural element are preserved.

By technology, the cabin structure is made from cross laminated panels with fully integrated pluming electrical connections. On the structure itself a thick layer of insulation is installed. The heat pump and other technical machinery are housed within the chimney structure. Large glass walls allow sun energy to enter the cabin and heat the interior. The glass walls are made from triple glazed glass panels.  The intention is for cabins to certified with European passive home standard and American LEED standard.

01 0303a

Ameriška organizacija Summit, ki prireja svetovno znana srečanja vodilnih podjetnikov, gradi gorsko mesto Summit Powder Mountain v srcu gorovja Wasatch v ameriški zvezni državi Utah. Cilj tega projekta je ustvariti nov koncept ameriškega gorskega mesta z enotnim poudarkom na inovacijah, podjetništvu in umetnosti.

Za pridobitev oblikovalskih izhodišč je Summit organiziral javni mednarodni natečaj, da bi izbrali oblikovalski prototip vikend hišice, s čimer bi sprožili prve debate o vplivu gradnje na nadmorski višini 2560 m. Natečajna izhodišča so bila zasnova vikend hišice v velikosti 230 m2, postavljeni na pobočje gorovja Summit Powder v povprečnem naklonu 12°. Naselje naj bi sestavljalo 500 samostojnih družinskih hiš, razporejenih v več manjših skupin, in dnevni center, na območju velikem 4.000 ha.

Vsi objekti, ureditev krajine in proces gradnje naselja Summit Powder Mountin naj bi odražali koncept zdravega, vzdržljivega, obnovljivega in prilagojenega naravni krajini. Zato naj bi bilo v oblikovanje terena in zasnovo objektov upoštevana vsa načela trajnostnega razvoja, ki so: visoko učinkovit energetski sistem, okolju prijazni materiali, recikliranje odpadnega gradbenega materiala, izkoriščanje dnevne svetlobe in vzdržna raba vodnih virov.

Žirija, ki sta jo sestavljala Todd Saunders iz biroja Saunders Architecture in Jenny Wu iz organizacije Wu Collaborative, je izbrala kot najboljši natečajni projekt »The Wooden Tents«, arhitekta Srđan Nađ iz Slovenije.

Srđan Nađ je soustanovitelj podjetja Grupo H. Pred ustanovitvijo podjetja, se je s svojo kolegico, udeležil podjetniškega izobraževanja v okviru RC IKT Akademije (predhodnica Smart:up akademije).

O prvonagrajenem projektu »The Wooden Tents«

Izhodišče za koncept zasnove bivalnih enot in naselja kot celote je bilo v poetičnosti dosedanje prakse organizacije letnega dogodka Summit z začasno postavitvijo preprostih belih šotorov na pobočju gorovja Powder Mountain. Posnetek šotora kot preproste strukture, ki s prepogibom tankega platna ustvarja prostor zaščite pred zunanjimi vplivi in nudi možnost začasnega bivanja.

Arhitektura bivalnih enot v projektu The Wooden Tents je koncepirana na misli, da bi se duh šotora ohranil in transformiral v trajnejšo obliko, primerno za bivanje. Lahkotnost strukture je ujeta v 40 cm debele prefabricirane lesne panele, ki ustvarjajo interier bivalne enote. Prazne stranice tvorijo velike steklene stene. Kot kontrast lahkotni leseni opni je v središče postavljen močan ameriški vernakularni element – kamniti dimnik, ki s strani podpira celotno leseno konstrukcijo, dvignjeno od tal. Na eni strani je objekt podprt z dimnikom, na drugi pa s ploščadjo.

02 05

Koncept zasnove objekta omogoča različne velikosti hišic, od preposte enosobne do velikih večsobnih s tremi ali štirimi spalnicami. Kot je mogoče prilagajanje zasnove tlorisa, je mogoče tudi spreminjanje fasade objekta. V želji, da bi se v okviru preprostega osnovnega modela ohranila dinamika naselja in s tem izognilo monotonosti pozidave gorske krajine.

Trajnostna naravnanost projekta je zajeta v dveh ključnih segmentih:

Oblikovanje: Z zasnovo objektov ni zahtevanih pretiranih izkopavanj in izravnav terena. Vsi konstruktivno podporni elementi (dimnik in terasa) površinsko zasedajo malo prostora in zahtevajo minimalne posege v teren s temeljenjem. Prostorne ploščadi spodbujajo bivanje zunaj, v sožitju z naravo, ne pa umetno ustvarjanje lastnega paradiža znotraj obstoječih naravnih entitet. Vse z željo po ohranitvi narave in navezave nanjo.

Tehnologija: Stene bivalnih enot so narejene iz križno laminiranih panelov z integriranim sistemom električnih in strojnih napeljav. Toplotna črpalka in drugi tehnični sistemi so postavljeni v servisni prostor, v volumen kamnitega dimnika. Velike steklene stene s trojno zasteklitvijo omogočajo vstop toplotne energije v bivalne prostore v hladnih obdobjih. Cilj je doseči evropski standard pasivne hiše oziroma ameriški LEED standard.

01 03