Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Apr 2020 >>
ptsčpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Dogodki

SID banka z novimi krediti za MSP

SID banka z novimi krediti za MSP

The SID Bank issued new financing lines for SME’s development and for technology development projects.

A financial line for technology development projects

The credit line in the amount of 55 million EUR is intended to finance technology development projects of SMEs and large enterprises. Companies will be able to finance industrial research, experimental development, initial investment or investments within the framework of new economic activities, which will be incurred as a result of research and development activities, in particular investments in intangible and tangible assets.

With this financial line is possible to finance investments in instruments and equipment, material, counselling and other services that are used in research and development projects, overhead costs and research activities.

The measure is designed to encourage the investment in knowledge (know-how, software license permits) and new employees in research and development projects. This financial line has got available loan in the amount from 200.000 EUR till 18,75 million EUR.

More information can be found here.

A financial line for SMEs

The credit line in the amount of 83,3 million EUR is intended to finance new investments and employment of small and medium-sized enterprises, and for investments in tangible and intangible assets, which increases the company’s capacity by increasing diversification of production (new or substantially upgraded products) or significantly changed production processes.

This measure promotes employment; companies can finance salaries of new employees in the financially supported project. This financial line has got available loan in the amount from 100.000 EUR to 5 million EUR.

More information can be found here.SID banka je objavila novi kreditni liniji za razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tehnološko-razvojne projekte.

Kreditiranje tehnološko-razvojnih projektov

Posojilna linija v višini 55 milijonov evrov pa je namenjena financiranju tehnološko-razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij ter velikih podjetij. Podjetja bodo s temi krediti lahko financirala industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj, začetne naložbe ali naložbe v okviru nove gospodarske dejavnosti, ki bodo nastale kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti podjetja, zlasti naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

Financirati bo mogoče izdatke za investicije v instrumente in opremo, material ter svetovalne in druge storitve, uporabljene v raziskovalno-razvojnih projektih podjetja, režijske stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja teh projektov, ter pogodbene raziskave.

Z ukrepom se želi spodbuditi tudi vlaganja v znanje (know-how, licenčna dovoljenja) ter delo zaposlenih na raziskovalno-razvojnih projektih. V okviru te posojilne linije bodo na voljo posojila v vrednosti od 200.000 evrov do 18,75 milijona evrov z ročnostjo od dveh do devet let s spremenljivo obrestno mero in z do dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj. 

Krediti za mala in srednja podjetja

Kreditna linija v višini 83,3 milijona evrov je namenjena financiranju naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij, in sicer za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki povečujejo zmogljivosti v podjetju, povečujejo raznovrstnost proizvodnje (novi ali bistveno nadgrajeni proizvodi) ali pomembno spreminjajo proizvodne procese.

S tem ukrepom se želi spodbuditi tudi zaposlovanje, saj bodo podjetja s krediti lahko financirala plače novo zaposlenih v okviru podprtega projekta. Na voljo bodo posojila v vrednosti od 100.000 evrov do pet milijonov evrov z ročnostjo od dveh do sedem let s spremenljivo obrestno mero in z do dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.