Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Maj 2023 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dogodki

Si želiš pridružiti IT ekipi, ki jo vodi CIO leta 2014?

Si želiš pridružiti IT ekipi, ki jo vodi CIO leta 2014?

FRI doktorat

Do you like to join the  IT team managed by CIO of the year 2014?

Can you confidently validate and prove all necessary requirements:

 • VII level of the university technical education,
 • general expertise in the ICT  field,
 • at least 4 years of working experience in the field of programming,
 • good knowledge of programming languages and technologies – Javascript, C #, HTML5 / CSS, ASP.NET,
 • knowledge of SQL (T-SQL) language and assembly of complex queries in databases,
 • knowledge of MS SQL databases (basic administration), Reporting Services (SSRS) and SQL Server Analysis Services is an advantage,
 • knowledge of the SVN tool and integration options with other tools (distributing basic functionality – SharpSvn) is an advantage,
 • proficiency in the English language,
 • communication and presentation skills,
 • teamwork orientation and
 • self-initiative.

Do you like to work:

 • programming business applications and integrations among different  systems,
 • concept layouts and software solutions architecture,
 • coordination and development of business requirements, development and preparation of functional specifications,
 • presentation and preparation of technical solutions,
 • various software development projects.

You can gain too:

 • employment for an indefinite period with a 6 months trial period,
 • dynamic and creative work environment,
 • possibility of professional and personal development,
 • educational opportunities,
 • cooperation in various projects and
 • stimulative payment.

All interested candidates are invited to send us application and CV to the e-mail address: zaposlitev@rcikt.com.FRI doktorat

Si želiš pridružiti IT ekipi CIO leta 2014?

Lahko samozavestno potrdiš in dokažeš vse zahteve:

 • VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
 • splošno strokovno znanje na področju IKT,
 • vsaj 4 leta delovnih izkušenj na področju programiranja,
 • dobro poznavanje programskih jezikov in tehnologij – Javascript, C#, HTML5/CSS, ASP.NET,
 • poznavanje SQL (T-SQL) jezika in sestavljanje kompleksnih poizvedb iz podatkovnih baz,
 • poznavanje MS SQL podatkovnih baz (osnovna administracija), Reporting Services (SSRS) in SQL Server Analysis Services pomeni prednost,
 • poznavanje orodja SVN in možnosti integracij z drugimi orodji (razširjanje osnovnih funkcionalnosti – SharpSvn) pomeni prednost,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • komunikacijske in prezentacijske sposobnosti,
 • timska usmerjenost in
 • samoiniciativnost.

Te veseli delo:

 • programiranje poslovnih aplikacij in integracij med sistemi,
 • postavitev idejne zasnove in arhitekture programskih rešitev,
 • usklajevanje razvojnih in poslovnih zahtev, priprava razvojnih in funkcionalnih specifikacij,
 • predstavitve in priprava tehničnih rešitev,
 • na različnih projektih razvoja programske opreme.

Lahko pridobiš še:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev,
 • dinamično in kreativno delovno okolje,
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja,
 • možnosti izobraževanja,
 • sodelovanje na različnih projektih in
 • stimulativno plačilo.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljete prijavo in življenjepis na e-naslov: zaposlitev@rcikt.com.