Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Okt 2019 >>
ptsčpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dogodki

RC IKT kot prvi tehnološki park z vrtcem, zadnji dan za prijavo otrok

RC IKT kot prvi tehnološki park z vrtcem, zadnji dan za prijavo otrok

vrtec

The Development Centre for Information and Communication Technologies (RC IKT) is the first technology park in Slovenia that opened a kindergarten unit with a valid public pre-school educational program. Parents who are employed at one of the member companies of the RC IKT, a constitutive and evolving community of more than 30 companies, gained an option for easier coordination of parental and business obligations.

A private kindergarten “Dobra teta” opens up a new kindergarten unit called “Pri dobri Lučki” for 33 children on RC IKT location. Staff members of RC ICT will have the priority by registering their children. The kindergarten will be implementing valid public program for pre-school education, it also got a concession from Municipality of Kranj. The head of the kindergarten Ms. Jana Fleišer pointed out: “The advantage of a private kindergarten program is encouraging creative work and thinking of children, learning natural science topics and encouraging English language learning with an English-speaking teacher.” The enrolment for the kindergarten is open until Wednesday, November 27th 2013.  You can find all the additional information on the website www.dobrateta.si. Dobra Lučka unit will accept first children in the middle of December 2013.

RC IKT is developing simulative environment and community of companies, from start-ups all the way to global ones and it provides access to the latest ICT services, tests and measurement laboratories as well as entrepreneurial programs supported by the Initiative Start:up Slovenia program. RC IKT is aiming to develop complementary facilities to support employees. In spring time the bar with a wide range of various drinks and snacks started to run at the location, in the middle of December the kindergarten will open its doors and also there is a plan on establishing a sport centre at the beginning of the next year. Director of RC IKT, dr. Roman Kužnar said: “With complementary content we want to allow companies and their employees easier coordination of their business and personal life and, in particular, to develop attractiveness for remarkably successful global companies and to attract foreign investors, as the location is very close to the international airport”.

With the opening of a kindergarten RC IKT can expose remarkably successful enterprises and young talents who are developing products and services for children education and for raising awareness and sharing information among parents: PRONET Kranj simplifies all essential processes – from the date of registration of children to informing parents with their smart solution ProVRTEC, program for kindergartens and municipalities; Toonia develops mobile and tablet PC applications that stimulate creativity and cognitive development of children; Linguarus is stimulating learning of foreign languages to the youngest with the help of tales for children.vrtec

Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije (RC IKT) je kot prvi tehnološki park v Sloveniji omogočil odprtje enote vrtca z javno veljavnim programom predšolske vzgoje. Starši otrok, ki so zaposleni pri članih RC IKT in tvorijo razvijajočo se skupnost z več kot 30-imi podjetji, so tako pridobili možnost lažjega usklajevanja starševskih in poslovnih obveznosti.

Zasebni vrtec Dobra teta, na lokaciji RC IKT, odpira novo enoto Pri dobri Lučki za 33 otrok. Prednost pri vpisu otrok bodo imeli zaposleni pri članih RC IKT. V vrtcu se bo izvajal javno veljavni program predšolske vzgoje, ki je pridobil koncesijo Mestne občine Kranj. Vodja vrtca Jana Fleišer je poudarila:»Prednost zasebnega programa vrtca se izkazuje pri vzpodbujanju kreativnega ustvarjanja in razmišljanja otrok, spoznavanju naravoslovnih vsebin in zakonitosti ter vzpodbujanju jezikovnega učenja z angleško govorečim vzgojiteljem.« Vpis v vrtec je odprt do srede, 27.11.2013 in vse informacije so dosegljive na spletni strani www.dobrateta.si.. Enota Pri dobri Lučki bo prve otroke sprejela v sredini decembra 2013.

RC IKT pri razvoju stimulativnega okolja in skupnosti podjetij, od novo ustanovljenih pa vse do globalnih, katerim omogoča dostop do najsodobnejših IKT storitev, testnih in merilnih laboratorijev ter podpornih podjetniških programov v sklopi Iniciative Start:up Slovenia, strmi k razvoju komplementarnih vsebin v podporo vseh zaposlenih. V pomladnem času je na lokaciji pričel z obratovanjem bar s pestro ponudbo raznovrstnih napitkov in prigrizkov, v sredini decembra odpira svoja vrata enota vrtca za varstvo predšolskih otrok in v začetku prihodnjega leta se pripravlja vzpostavitev vadbenega centra. Direktor RC IKT, dr. Roman Kužnar je ob tem povedal: »S komplementarnimi vsebinami želimo omogočiti podjetjem in njihovim zaposlenim lažje usklajevanje poslovnega in osebnega življenja, predvsem pa razvijati atraktivnost lokacije tudi za prodorna globalna podjetja in privabiti tuje investitorje, saj se lokacija nahaja v bližini mednarodnega letališča«.

Z odprtjem vrtca RC IKT lahko izpostavi prodorna podjetja in mlade talente, ki razvijajo produkte in storitve za izobraževanje otrok ter za ozaveščanje in informiranje staršev: PRONET Kranj s svojo rešitvijo ProVRTEC vrtcem in občinam poenostavlja vse bistvene procese – od vpisa otrok do obveščanja staršev; Toonia razvija mobilne in tablične aplikacije, ki spodbujajo ustvarjalnost in kognitivni razvoj otrok; Linguarus s pravljicami za najmlajše približuje učenje tujih jezikov.