Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Maj 2023 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dogodki

PRONET Kranj z inteligentno rešitvijo ProGRAM se predstavlja na Tednu računovodij 2013

PRONET Kranj z inteligentno rešitvijo ProGRAM se predstavlja na Tednu računovodij 2013

PRONET_Zdenka

PRONET Kranj, a member of RC IKT, is proudly supporting Accountants Week 2013. At the event the company will proudly present their intelligent solution called ProGram, which is a program that fully supports business processes in accounting, regardless of their size or organization.

During the Accountants Week 2013, the participants of the event will have the opportunity to get to know the ProGram and all advantages of its use. There is an artificial intelligence build in the program, which intuitively understands and solves daily challenges of all kinds of companies. This program provides an excellent user experience.  As a result of its own development, the program is very flexible and takes into the account to the greatest extent possible all the wishes of its users. It represents one of the most technologically sophisticated accounting solutions in the market and reflects the high level of safety and confidence.

The program is also taking over the role of the business consultant. It provides management and control of business events in an intuitive way for companies that do not have their own accounting. It works in synergy with firms for accounting services. It reports information about financial non-payers, latecomers and other outstanding obligations, it allows regular monitoring of cash flow and costs by different categories.

Accountants and entrepreneurs using the ProGram can achieve greater competitive advantage, operate faster, cheaper, more effective, they can optimize their processes and are more eco-conscious.

The PRONET Kranj team invites you to stop at the fairgrounds of the Accountants Week 2013, to find out more about the ProGram  and discuss experiences and good practice using the program. They have also prepared a prize game called the ProGram and Zdenka Award!

The company PRONET Kranj has developed intelligent solutions for following business processes:

  • ProCRM for customer relationship management; provides support for all business processes, which allows you to increase your relationship with the client, his/hers satisfaction and trust. It is intended to support marketing, sales, after-sales activities and customer servicing.
  • ProGOST for electronic management of the Guest book; it is intended for fast, simple and transparent management of the Guest book for all those who rent rooms.
  • ProHRM for human resource management; it provides a record of all legally required and for the company important data about employees. It also provides different forms that originate from data processing for the employees.
  • ProVRTEC for unified enrolment of children in the kindergarten; it allows municipalities more transparent process of subscription using a central registry. This means eliminating problems of long waiting lists and frustrated parents.

PRONET Kranj is not only following, but also dictating trends!PRONET_Zdenka

PRONET Kranj, član RC IKT, v letošnjem letu s ponosom podpira dogodek Teden računovodij 2013. Podjetje na dogodku predstavlja inteligentno rešitev ProGRAM, ki v celoti podpira procese poslovanja in računovodenja podjetij, ne glede na njihovo velikost ali organiziranost.

V času Tedna računovodij boste udeleženci dogodka imeli priložnost pobliže spoznati rešitev ProGRAM in vse prednosti njegove uporabe. V ProGRAM je namreč vgrajena umetna inteligenca, ki intuitivno razume in rešuje izzive, s katerimi se dnevno sooča poslovna javnost. ProGRAM  ponuja odlično uporabniško izkušnjo. Kot plod lastnega razvoja je zelo fleksibilen in v največji možni meri upošteva uporabnikove želje. Tehnološko predstavlja eno najbolj dovršenih računovodskih rešitev na trgu in odraža visoko stopnjo varnosti in zaupanja.

ProGRAM prevzema tudi vlogo poslovnega svetovalca. Podjetjem, ki nimajo svojega računovodstva, na intuitiven način in v sinergiji z računovodskim servisom, ponuja upravljanje in nadzor poslovnih dogodkov. Tekoče sporoča informacije o neplačnikih, zamudnikih, neporavnanih obveznostih, omogoča redno spremljanje denarnega toka ter stroškov po kategorijah.

Računovodje in podjetniki z uporabo rešitve ProGRAM dosegajo večjo konkurenčno prednost, poslujejo hitreje, ceneje, učinkoviteje, optimizirajo svoje procese in so pri tem še ekološko osveščeni.

Velja se prepričati. Ekipa podjetja PRONET Kranj vas vljudno vabi, da se ustavite na razstavnem prostoru dogodka Teden računovodij, da spoznate rešitev in si izmenjate svoje izkušnje in dobre prakse.  Za vas so tudi pripravili nagradno igro ProGRAM in Zdenka nagrajujeta!

Podjetje PRONET Kranj je razvil inteligentne rešitve za poslovne procese:

  • ProCRM za upravljanje odnosov s strankami; nudi podporo vsem poslovnim procesom, ki omogočajo rast vašega odnosa s stranko, njeno zadovoljstvo in zaupanje. Namenjena je podpori trženja, prodaje, po-prodajnim aktivnostim in servisiranju strank.
  • ProGOST za elektronsko vodenje knjige gostov;  je namenjena vsem manjšim sobodajalcem, ki želijo hitro, enostavno in pregledno vodenje knjige gostov.
  • ProHRM za upravljanje s človeškimi viri;  omogoča evidenco vseh zakonsko potrebnih in za podjetje pomembnih podatkov o zaposlenih ter obrazcev, ki izvirajo iz obdelave podatkov za zaposlene.
  • ProVRTEC za enoten vpis otrok v vrtec; omogoča občinam, da s pomočjo centralnega registra zagotovi enostavnejši in preglednejši postopek vpisa. To pomeni odpravo težav, ki danes povzročajo dolge čakalne vrste in nejevoljo staršev.

Spoznajte podjetje PRONET Kranj, ki ne le sledi, ampak narekuje trende!