Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Apr 2021 >>
ptsčpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Dogodki

Podjetniški roadshow po Sloveniji, 4. februarja v RC IKT

Podjetniški roadshow po Sloveniji, 4. februarja v RC IKT

startup_road_show

The deadline for entries for the Start:up of the Year Competition is open until 10 March and is  approaching fast. To be better prepared to submit the application, there are organised motivational and educational events of the Start:up Roadshow in five places in the coming weeks. You can recive crucial information, guidance and advice for a successful application to the competition and to build your entrepreneurial idea!

Participate in the Start:up of the Year Competition 2014!

The Start:up of the Year Competition is a Slovenian national competition for start-up companies, an important programme of the entrepreneurial innovative environment.

Participation brings:

 • Free-of-charge educational entrepreneurial workshops.
 • Free-of-charge individual consultancy and assistance in the starting a company process.
 • Possibility for an individual discussion with investors and other stakeholders of the start-up ecosystem.
 • Expert opinion of the promissing business ideas.
 • Media attention and exposure.
 • Networking with successful entrepreneurs and the possibility to use services of the supportive environment.
 • Rich prizes and much more.
 • Points for the start-up subsidy P2 of the Slovenian Enterprise Fund, the possibility to gain a non-refundable grant 70.000 EUR to start a company.

In the past six competitions already participated 361 young companies. Now is your turn!

Apply now!

The key knowledge and advices to apply for the competition and for the subsidy P2

Crucial and important corporate knowledge will be provided in upcoming events, in terms of establishment of the start-up company, entering the application for the competition and for obtaining start-up subsidy P2.

Select the closest place and collaborate:

Ljubljana, 28th January, at 13 pm (program and registration)
Nova Gorica, 29th January, at 13 pm (program and registration)
Maribor, 30th January 30, at 13 pm (program and registration)
Kranj, 4th February, at 13 pm (program and registration)
Zagorje, 5th February, at 13 pm (program and registration)

Benefit from the free-of-charge individual consultancy for your start-up company

The Start:up roadshows 2014 offers to all participants an additional free-of-charge individual consultancy services to start-up companies for the sucessful application for the competition and for the preparation of the P2 tender documentation. In the application form for the event you can confirm individual consultancy if you desire to benefit from further advice. Our business consultants will contact you later on. In the last year we helped 260 entrepreneurial teams!startup_road_show

10. marec, rok za prijavo na tekmovanje Start:up leta se nezadržno približuje. Da boste čim bolje pripravljeni na prijavo, bomo v prihodnjih tednih v petih krajih organizirali motivacijsko-izobraževalne dogodke Start:up roadshow, na katerih boste prejeli ključne informacije, napotke in nasvete za uspešno prijavo na tekmovanje in za izgradnjo vaše podjetniške ideje!

Sodeluj na tekmovanju Start:up leta 2014!

Start:up leta je slovensko nacionalno tekmovanje start-up podjetij, ki je pomemben programski element javnega inovativnega podpornega okolja.

S sodelovanjem pridobiš:

 • Subvencioniran sklop serije izobraževalnih podjetniških delavnic.
 • Dodatno osebno subvencionirano svetovanje in pomoč pri zagonu podjetja.
 • Možnost direktnega pogovora z investitorji in drugimi deležniki start-up ekosistema.
 • Potrditev perspektivne poslovne ideje s strani strokovnjakov.
 • Medijsko prepoznavnost.
 • Druženje z uspešnimi podjetniki in možnost koriščenja storitev podpornega okolja.
 • Bogate nagrade in še veliko več.
 • Točke za zagonsko subvencijo P2 Slovenskega podjetniškega sklada, kjer lahko pridobiš 70.000 EUR nepovratne subvencije za zagon svojega start-up podjetja.

V dosedanjih šestih krogih je sodelovalo že 361 mladih podjetij. Sedaj si na vrsti ti!

Prijavi se zdaj!

Ključna znanja in nasveti za prijavo na tekmovanje in subvencijo P2

Na dogodkih boste pridobili ključna in pomembna podjetniška znanja, tako z vidika ustanovitve in zagona start-up podjetja kot tudi z vidika prijave na tekmovanje in pridobitve zagonske subvencije P2.

Izberi najbližji kraj in sodeluj:

Ljubljana, 28. januar ob 13. uri (program in prijava)
Nova Gorica, 29. januar ob 13. uri (program in prijava)
Maribor, 30. januar ob 13. uri (program in prijava)
Kranj, 4. februar ob 13. uri (program in prijava)
Zagorje, 5. februar ob 13. uri (program in prijava)

Izkoristite subvencionirano osebno svetovanje pri zagonu podjetja

Vsem sodelujočim na Start:up roadshow-ih 2014 omogočamo dodatno brezplačno osebno podjetniško svetovanje pri zagonu start-up podjetja in pripravi dokumentacije za razpis P2. V sklopu prijavnega obrazca označi, ali želiš koristiti dodatno svetovanje in kontaktiral te bo naš podjetniški svetovalec. V lanskem letu smo svetovali več kot 260 podjetniškim ekipam!