Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Feb 2020 >>
ptsčpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Dogodki

Največji Center za funkcionalno vadbo X-GYM na Gorenjskem odpira svoja vrata

Največji Center za funkcionalno vadbo X-GYM na Gorenjskem odpira svoja vrata

fitnes 2

You are invited to attned the opening ceremony of the largest Workout Centre X-GYM, on Friday, 28 February at 17.00 pm, on the location of the Development Centre for Information and Communication Technologies, Ljubljanska 24a, Kranj

Event programme

The X-GYM training team will demonstrate a group exercise programme, advanced functional workout with a diversified exercise programme, starting at 17.00 pm for about 2 hours.

Participants will have the opportunity to try out the exercise routine. The X-GYM training team will offer a possibility to win exercise cards with a discounted fee. After the demonstration, participants are warmly invited to taste some sport nutrition food and supplements in the Lux bar on the location.

Training program information

X-GYM offers a group guided workout, with intensive and diversified exercise programme, which includes olympic lifting weights, athletics, gymnastics, aerobics and kettlebell lifting.  Mr. Matej Mavsar, the head of the Centre, says: ” Functional workout is suitable both for women and for men of all ages,  independently of physical strength and condition, because the workout  has an individual guided approach. The intensity of the workout in a short period of time allows greater calorie burn out, greater impact and progress on developing functional fitness. The effect of exercises, due to faster progress, increases motivation, self-esteem, life-power, psycho-physical fitness for working capacity to work long day hours and more, and the team spirit is richer.”

The Workout Centre X-GYM completes the RC  IKT offer- The Development Centre for Information and Communication Technologies offer

The Centre X-GYM completes the RC  IKT comprehensive enterprise offer for its tenants. On the location of the technology park is available a high level of the technological infrastructure, three restaurants, kindergarten and a now new workout centre.fitnes 2

Vabimo vas na otvoritev največjega Centra za funkcionalno vadbo X-GYM v Kranju, ki bo odprl svoja vrata v petek, 28.2. ob 17.00 uri, na lokaciji Razvojnega centra za informacijske in komunikacijske tehnologije, Ljubljanska 24a, Kranj.

Program dogodka

Izurjena ekipa X-GYM bo od 17.00 ure dalje, približno 2 uri, demonstrirala skupinsko funkcionalno vadbo, napredno vadbo z raznolikim vadbenim programom.
Udeleženci bodo imeli priložnost vadbo tudi preizkusiti. Ekipa X-GYM bo udeležencem ponudila tudi možnost, da si priborijo popuste za vadbene karte. Po zaključku vadbenega programa so udeleženci toplo vabljeni na degustacijo športne prehrane in dodatkov v bar Lux na lokaciji.

Informacije o programu

Funkcionalna vadba  je skupinsko vodena vadba, z intenzivnim in raznolikim programom, ki vsebuje elemente olimpijskega dvigovanja uteži, atletike, gimnastike, aerobike in »kettlebell lifting-a«. Vodja centra g. Matej Mavsar je poudaril: »Funkcionalna vadba je primerna tako za ženske kot moške, vseh starosti neodvisno od fizične moči in kondicije, saj je trening voden z individualnim pristopom, ki zaradi svoje intenzivnosti omogoča v kratkem času večjo porabo kalorij, večji učinek in napredek pri razvoju funkcionalne telesne pripravljenosti. Učinek vadbe zaradi hitrejšega napredka povečuje motivacijo, samopodobo, življenjsko moč, psihofizično kondicijo za delovno sposobnost pri daljših urnikih in obsežnejših nalogah ter bogati timski duh.«

Vadbeni center X-GYM zaokroža ponudbo RC IKT – Razvojnega centra za informacijske in komunikacijske tehnologije

Vadbeni center X-GYM zaokroža celovito ponudbo RC IKT, ki tako svojim članom ponuja urejeno in celovito podjetniško ponudbo za visokotehnološka inovativna podjetja. Na lokaciji tehnološkega parka imajo tako podjetja zagotovljeno vrhunsko tehnološko infrastrukturo, tri restavracije, otroški vrtec in po novem še vadbeni center.

Prosimo vas, da svojo prisotnost predhodno potrdite na info@x-gym.si