Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Jun 2020 >>
ptsčpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dogodki

MINI Seedcamp prihaja septembra v Ljubljano!

MINI Seedcamp prihaja septembra v Ljubljano!

Initiative Start:up Slovenia  and Netokracija  organise again MINI Seedcamp event in the region, witch will be held on 19 September 2014 in Ljubljana. The last MINI Seedcamp event in Ljubljana was held in 2011.

The London accelerator Seedcamp leads the MINI Seedcamp as a one day-long event where meet together start-up companies and mentors from across the Europe. In the event the foreign venture capital fund offers to young entrepreneurs and talented individuals, who have original business ideas in the field technology solutions, support to start a businesses. The Seedcamp helps prospective entrepreneurs with financial capital and, in particular, with knowledge and experience, which are shared with teams by eminent domestic and foreign mentors.

The event programme

At the beginning start-up companies introduce their projects in front of investors and then ‘one-on-one’ mentoring follows. The event goal is to bring together teams with mentors, experts and businessmen, who can assist them with their knowledge and experience in the future work.

The purpose is to find promising, innovative and globally-oriented start-up companies to receive an investment from the Seedcamp. The winners of the MINI Seedcamp will be invited to participate in the Seedcamp Week in Berlin that will take place in November, where they will spend 3 days with more than 150 mentors. The Seedcamp will give the final decision about the investment there.

The Seedcamp

The Seedcamp is one of the largest international providers of the seed capital in the world, and the leading in Europe for micro investments and mentoring programme. Beginnings date back to 2007, and today, they bring together almost 90 European most promising start-up companies. It is supported by an excellent team and group of investors, who invest into approximately 20 companies per year. They provide to companies seed funding, three months’ rent office space at the Google Campus in London, weekly meetings with a team, four-week mentor tour in the USA and other services worth in amount of EUR 150.000. Investments range from EUR 25.000 to 50.000.

Organisers

Initiative Start:up Slovenia from the year 2012 connects active stakeholders of the Slovene entrepreneur ecosystem with the aim to develop Slovene start-up ecosystem. RC IKT is also a member of the Initiative.  In the last two years of the operation, the partners of the Initiative Start:up Slovenia organised more than 400 events for entrepreneurs and entrepreneurial talents attended by more than 13.000 people! Through programs and activities, more than 800 entrepreneurial teams and enterprises were helped by advisers, from formulating ideas to start a company and their global growth. These results show that Slovenia has one of the most modern, integrated and active start-up ecosystems in Europe.

Netokracija is the leading media in the field of start-up, web, digital and mobile technologies and culture 2.0 in Slovenia and in the region. Daily publishes news, reports, columns, reviews and exclusive interviews by established authors. Netokracija organizes first e-commerce conference in the region OMG Commercenter and the largest summer start-up conference in Europe – Rock Paper startups.Iniciativa Start:up Slovenija in Netokracija sta v Ljubljano ponovno privabila MINI Seedcamp dogodek v ožji regiji, ki bo potekal 19. septembra 2014. Zadnji MINI Seedcamp dogodek v Ljubljani je potekal leta 2011.

MINI Seedcamp je enodnevni dogodek, na katerem se srečajo start-up podjetja in mentorji iz celotne Evrope, katerega vodi londonski pospeševalnik Seedcamp. Na dogodku tuj sklad tveganega kapitala nudi mladim podjetnikom in nadarjenim posameznikom, ki imajo izvirne poslovne zamisli s področja tehnoloških rešitev, podporo pri zagonu podjetja. Seedcamp perspektivnim podjetnikom pomaga s finančnim kapitalom, predvsem pa z znanjem in z izkušnjami, ki jih z ekipami delijo ugledni domači ter tuji mentorji.

Potek dogodka

Na začetku start-up podjetja predstavijo svoje projekte pred komisijo, nato sledijo ‘ena-na-ena’ mentoriranja. Cilj dogodka je povezati ekipe z mentorji, strokovnjaki in poslovneži, ki jim lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagajo pri bodočem delu. Namen je najti perspektivna, inovativna in globalno usmerjena start-up podjetja, v katera bo Seedcamp investiral. Zmagovalci MINI Seedcampa bodo povabljeni na Seedcamp Week v Berlin v novembru, kjer bodo preživeli 3 dni v družbi več kot 150 mentorjev. Takrat bo tudi znana Seedcampova končna odločitev glede investicije.

Seedcamp

Seedcamp je eden največjih mednarodnih ponudnikov semenskega kapitala na svetu ter vodilni v Evropi za mikro investicije in mentorski program. Začetki segajo v leto 2007, danes pa združujejo skoraj 90 evropskih najobetavnejših start-up podjetij. Podprt je z odlično ekipo in skupino vlagateljev, ki investirajo v približno 20 podjetij letno. Podjetjem ponujajo semensko financiranje, trimesečno najemnino pisarniških prostorov v Google Campusu v Londonu, tedenske sestanke s timom, 4-tedensko mentorsko turnejo po ZDA in ostale storitve v vrednosti 150.000 evrov. Investicije znašajo od 25.000 do 50.000 evrov.

Organizatorja

Iniciativa Start:up Slovenija od leta 2012 naprej povezuje najaktivnejše deležnike slovenskega podjetniškega ekosistema z namenom razvijanja slovenskega startup ekosistema, katere član je tudi RC IKT. V dveh letih delovanja so člani Iniciative Start:up Slovenija organizirali skupno več kot 400 dogodkov za podjetnike in podjetniške talente, katerih se je udeležilo več kot 13.000 ljudi! Skozi programe in aktivnosti so svetovalci članov pomagali več kot 800 podjetniškim ekipam in podjetjem, tako pri oblikovanju ideje, kot tudi pri zagonu podjetja in njihovi globalni rasti. Omenjeni rezultati kažejo, da ima Slovenija enega najbolj sodobnih, celostnih ter aktivnih start-up ekosistemov v Evropi.

Netokracija je vodilni medij na področju startupov, spleta, digitalnih in mobilnih tehnologij ter kulture 2.0 v Sloveniji in regiji, ki dnevno objavlja novice, poročila, kolumne, recenzije in ekskluzivne intervjuje uveljavljenih avtorjev. Netokracija organizira prvo e-commerce konferenco v regiji OMG Commercenter in največjo poletno startup konferenco v Evropi – Rock Paper Startups.