Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Mar 2023 >>
ptsčpsn
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dogodki

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

moznost_za_ugodne_kredite

The Slovene Enterprise Fund has published a call P7 – Microcredit (Uradni list RS, št. 6, 30.1.2015), intended for micro and small enterprises for the ongoing operations. The call enables easier and quicker process to obtain a credit, with lower requirements for insurance, a lower interest rate and the possibility for moratoria period. The total tendered funds amount to EUR 5 million.

The applicants are micro and small enterprises (companies, self-employed entrepreneurs, cooperatives of limited liability companies, which are engaged in an economic activity), which have at least 1 employee or less than 50 employees and have an annual turnover and/or annual balance sheet of total that does not exceed EUR  10 million.

Microcredit is intended for material investments and working capital within the period from 1.1.2015 till 25.6.2015. The loan covers only up to 85% of the total value of the eligible costs.moznost_za_ugodne_kredite

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P7 – Mikrokrediti (Uradni list RS, št. 6, 30.1.2015), ki so namenjena za mikro in mala podjetja za tekoče poslovanje. Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. Skupna razpisana sredstva znašajo 5,0 mio EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Mikrokrediti so namenjeni za materialne investicije in obratna sredstva znotraj obdobja od 1.1.2015 do 25.6.2015. Kredit lahko krije le do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:       Izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva

Višina kredita:               od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Obrestna mera:             3,5 % letno, nominalno

Stroški odobritve:         0,5 % enkratno, ob odobritvi

Zavarovanje:                 5 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja

Trajanje kredita:           od 12 do 60 mesecev

Moratorij:                      do 6 mesecev

Več o razpisu in razpisna dokumentacija je tukaj.