Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Mar 2023 >>
ptsčpsn
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dogodki

Kmalu denar za mlada inovativna podjetja

Kmalu denar za mlada inovativna podjetja

The Slovene Enterprise Fund announced that in February 2014 is going to publish a tender for refundable funds intended for start-up companies – the grant P2 , provided by the Ministry for Economic Development and Technology to encourage a creation of innovative start-up companies with a potential of rapid growth and development.

The Fund aims to promote a successful transfer from business ideas of entrepreneurs to market successful global companies. The expected result of the tender is a creation of new innovative companies with a potential growth of the commercialisation of products, services and development.

The objective of the tender is to support a group of innovative promising companies in the most sensitive stage of the development phase.  Their great development potential may be lost without appropriate funds. The tender is especially designed for companies with expert knowledge, potential rapid growth, employees with high educated level, high added value and performance in the niche global market.

Subsidies enable young innovative companies, with no sufficient financial means, a faster and more intensive development of the company and the financial situation improvement. Companies at this stage also need suitable advice and support for establishing a business processes and penetrating into the markets. Selected companies for funding in the 2014 need to be included into mentorship programme or choose one mentor for the purpose to build a successful company.

There will be available funds in the amount of 800.000 EUR.

The company must be established during the period from 1.1.2013 to 2.28.2014.

More information about the tender and conditions can be read here.Slovenski podjetniški sklad bo februarja 2014 ponovno objavil javni razpis za prejem subvencij za zagon podjetij – P2. Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so namenjena spodbujanju ustanovitve in zagona inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja.

Z razpisom P2 želi Sklad spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Pričakovan rezultat razpisa je ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti komercializacije proizvodov, storitev in razvoja.

Cilj razpisa je podpirati skupino perspektivnih podjetij, ki se nahajajo v najbolj občutljivi razvojni fazi. Brez pravih finančnih sredstev je lahko njihov velik razvojni potencial hitro izgubljen. Še posebej je razpis namenjen podjetjem, za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši.

Subvencije omogočajo mladim inovativnim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetja in s tem izboljšanje finančnega položaja. Hkrati pa podjetja v tej fazi potrebujejo tudi svetovanje in podporo pri vzpostavitvi prvih poslovnih procesov in pri prodoru na zastavljena tržišča. Z namenom oblikovanja uspešno delujočih podjetij na vseh področjih, se bodo izbrana podjetja v letu 2014 morala vključiti v enega izmed organiziranih programov mentoriranja ali si sami izbrati mentorja.

Na voljo bodo sredstva v višini 800.000 EUR.

Podjetje mora biti ustanovljeno v času od 1.1.2013 do 28.2.2014.

Več o najavi razpisa in pogojih si lahko preberete tukaj.