Dogodki RCIKT

Spodaj lahko vidite prihajajoče dogodke in se na njih tudi prijavite

Koledar dogodkov

<< Mar 2023 >>
ptsčpsn
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Dogodki

Garancije bančnih kreditov za gorenjska podjetja

Garancije bančnih kreditov za gorenjska podjetja

The Regional Development Agency of Gorenjska BSC Kranj has issued the Open call for loans and guarantees for micro and small and medium-sized enterprises in the framework of the Regional Guarantee Schemes of the Gorenjska Region.

The issue of the open call are guarantees for bank loans of the Regional Guarantee Schemes of the Gorenjska Region in cooperation with banks.

The aim of the open call is to promote the development of small and medium businesses and profitable activities of entrepreneurs, increasing the investment activity in the Gorenjska region, reducing the rate of unemployment, the framework for the restructuring of the regional economy, facilitating access to credit of micro, small and medium-sized enterprises by reducing the bank requirements for credit insurance etc.

The invitation is addressed to companies operating and implementing projects in the area of municipalities statistical regions of Gorenjska. The statistical region includes the following municipalities: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri Žirovnica.

The deadline for the application is open no later than 16 May 2018.

More about public tender can be found here.Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj je objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju bankami.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Gorenjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Gorenjska. Statistična regija obsega naslednje občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS (Št. 76, 9.10.2015)  do porabe sredstev oziroma najpozneje do 16.5.2018.

Več o javnem razpisu najdete tukaj.